Integraal Programma van Eisen (IPvE) Gebiedsontwikkeling Ockhuizen is goedgekeurd
Integraal Programma van Eisen (IPvE) Gebiedsontwikkeling Ockhuizen is goedgekeurd

Integraal Programma van Eisen (IPvE) Gebiedsontwikkeling Ockhuizen is goedgekeurd

2/11/2023
De gemeenteraad van Utrecht heeft op 2 november het IPvE Gebiedsontwikkeling Ockhuizen vastgesteld. De raad heeft ook besloten om de Algemene Verklaring Van Geen Bedenkingen (AVVGB) uit te breiden met het project OcK-Zon. Na deze raadsbesluiten kan het project OcK-Zon de omgevingsvergunning aanvragen voor de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonneveld Ockhuizen.