Project OcK-Zon vraagt omgevingsvergunning aan
Project OcK-Zon vraagt omgevingsvergunning aan

Project OcK-Zon vraagt omgevingsvergunning aan

20/12/2023
Het project OcK-Zon heeft bij de gemeente Utrecht de omgevingsvergunning aangevraagd voor de de verdere ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonneveld Ockhuizen. De aanvraag volgt de uitgebreide procedure met een beslistermijn van 6 maanden. Naar verwachting publiceert het college van burgemeester en wethouders in februari 2024 het ontwerpbesluit in de Staatscourant en de lokale media. Vervolgens kunt u de aanvraag inzien en uw mening (zienswijze) indienen binnen zes weken na publicatie van het ontwerpbesluit. De gemeente reageert op de ingediende zienswijzen in een reactienota en beslist over de aanvraag. Als u het niet eens bent met de beslissing (beschikking) hebt u zes weken waarin u in beroep kan gaan.