Zon Op Ockhuizen
Coöperatie

Coöperatie

Het begin

In 2019 benadert de initiatiefnemer de gemeente Utrecht met het idee van een zonneveld in Ockhuizen. De gemeente pakt het idee op en neemt het mee in de gebiedsontwikkeling Ockhuizen waar natuur, recreatie en het zonneveld een plaats krijgen. Ze betrekt hierbij de grondeigenaren, de omwonenden en andere gebruikers van het gebied, de provincie, de Rijksdienst voor cultureel erfgoed, Natuurmonumenten (tevens grondeigenaar) en een lokale werkgroep.

De coöperatie

De lokale werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit Haarzuilens en Vleuten. De werkgroepleden willen bijdragen aan de energietransitie en de omwonenden daarbij betrekken. Op 15 september 2023 heeft de werkgroep de Coöperatie Zon op Ockhuizen U.A. opgericht. U.A. staat voor “Uitgesloten Aansprakelijkheid” wat betekent dat leden van de coöperatie tot maximaal hun inleg aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Het project

Voor de ontwikkeling, bouw en exploitatie van het zonneveld Ockhuizen is OcK-Zon BV opgericht. De aandeelhouders zijn: de initiatiefnemer (20%), twee lokale landeigenaren (elk 10%), een derde landeigenaar (10%), Zonunie Development BV (30%) en de coöperatie (20%). Zonunie is een dochterbedrijf van Windunie. Tot de bouw (financial close) van het zonneveld kan de coöperatie 10% van Zonunie overnemen. De coöperatie kan haar belang dus vergroten tot 30%.

Lid worden = Meedoen

Omwonenden van het zonneveld Ockhuizen en andere geïnteresseerden kunnen lid worden van de coöperatie. Ze moeten daarvoor één of meer participaties kopen, waarmee ze investeren in het project. Leden van de coöperatie zijn dus mede-eigenaar van het project. Via de coöperatie hebben ze medezeggenschap in het project OcK-Zon en ze delen mee in de opbrengsten van dit project.

De leden van de coöperatie bepalen de koers van de coöperatie. De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste orgaan in de coöperatie. In de AV heeft elk lid heeft één stem, ongeacht het aantal participaties dat een lid houdt. De AV benoemt bestuursleden en beslist over de bestemming van opbrengsten. Voor belangrijke beslissingen is goedkeuring van de AV nodig (zie het Huishoudelijk Reglement).

Bestuur en werkgroep

De bestuurders van de coöperatie zijn: Jos van der Meer (voorzitter en penningmeester) en Ad Gresnigt (secretaris). Het bestuur stemt af met en wordt geholpen door een werkgroep van vijf personen. Bestuurders en werkgroepleden zijn allen inwoners van Haarzuilens en Vleuten.

U kunt ons bereiken via onze Contactpagina of via info@zonopockhuizen.nl.