Zon Op Ockhuizen

Zon Op Ockhuizen

Home

In Ockhuizen, tussen Haarzuilens en de A2, ontwikkelt OcK-Zon BV het zonneveld Ockhuizen van ca. 35 hectaren. Aandeelhouders zijn: de initiatiefnemer (20%), twee lokale grondeigenaren (elk 10%), een derde grondeigenaar (10%), Windunie (30%) en de coöperatie Zon op Ockhuizen U.A. (20%).

Gemeente Utrecht wil het gebied Ockhuizen inrichten voor recreatie, natuur en het zonneveld. Over 30 jaar zal OcK-Zon BV het zonneveld verwijderen om plaats te maken voor natuurontwikkeling.

Vanaf najaar 2024 kunnen omwonenden en andere belangstellenden lid worden van de coöperatie.Om lid te worden koopt u één of meer participaties en daarmee investeert u in het project.

Als u Vriend van Zon op Ockhuizen wordt, komt u bij een uitgifte van participaties als eerste van de niet-leden in aanmerking voor de toewijzing van participaties.

Wil u meehelpen, hebt u vragen, wilt u op de hoogte blijven of Vriend van Zon op Ockhuizen worden? Gebruikt u dan onze Contactpagina of info@zonopockhuizen.nl.

Op dit moment is de werkgroep van de coöperatie bezig met:

  • de financiering van ons aandeel in de ontwikkelkosten van het project en;
  • de voorbereiding van de ledenwerving en de uitgifte van participaties.