Zon Op Ockhuizen
Investeren1

Investeren1

Iedereen kan inschrijven

Als u lid bent van de coöperatie Zon op Ockhuizen kunt u mee investeren in de ontwikkeling van het zonneveld Ockhuizen. U kunt zich inschrijven op participaties met onderstaand formulier. Als u nog geen lid bent, dan kunt u ook inschrijven en u wordt dan tegelijk lid van de coöperatie. Met iedereen bedoelen we alle personen en organisaties/bedrijven die in Nederland zijn gevestigd.

Participatie kenmerken
 • Uitgifte participaties Zon op Ockhuizen (ZoO1)
  • Inschrijving is open van 10/07/2024 t/m 23/07/2024
  • Streefbedrag: €500, totaal 10 participaties van €50
  • Prijs per participatie: €51; inclusief €1 uitgiftevergoeding
 • Opbrengst tijdens de ontwikkeling van het zonneveld:
  • Rente 8% per jaar tot de bouw start (verwacht begin 2026)
  • Rente 4,5% per jaar tijdens de bouw (verwacht 2026-2027)
  • Rente wordt bijgeschreven op de ledenrekening
  • Participaties worden rentedragend vanaf 01/08/2024
 • Opbrengst vanaf de start van de exploitatie (verwacht eind 2027):
  • Dividend afhankelijk van het exploitatieresultaat
  • Coöperatie houdt beheerkosten in op het dividend
  • Dividend minus kosten wordt uitgekeerd aan de leden
 • Looptijd: 30 jaar vanaf de start van de exploitatie

  Inschrijf formulier

  Aanhef*

  Voorletters*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Voornaam*

  Geboortedatum*

  Bedrijfsnaam

  KVK-nummer

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  E-mailadres*

  Telefoon*

  Bankrekening*

  Te naam stelling*

  Ik schrijf mij in voor Participaties
  Uw bericht

  De verdere procedure na uw inschrijving
  • De coöperatie controleert uw inschrijving, neemt eventueel contact met u op en bevestigt of weigert uw inschrijving.
  • De coöperatie informeert u over de toewijzing van participaties. Als u participaties zijn toegewezen, krijgt u de Participatieovereenkomst voor ondertekening en een betaalverzoek. Als u lid wordt, stuurt de cooperatie u ook de Ledenovereenkomst voor ondertekening.
  • U betaalt en stuurt de ondertekende Participatieovereenkomst en (eventueel) Ledenovereenkomst terug.
  • De coöperatie stuurt U een bevestiging van de verkrijging van de participaties en (eventueel) het lidmaatschap.