Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonneveld ter inzage
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonneveld ter inzage

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning zonneveld ter inzage

23/6/2024
In december 2023 heeft het project OcK-Zon de omgevingsvergunning aangevraagd voor de realisatie van het zonneveld Ockhuizen. Op 20 juni 2024 heeft de gemeente Utrecht het ontwerpbesluit gepubliceerd. Alle stukken van de aanvraag liggen zes weken ter inzage tot 1 augustus 2024. Zie voor het ontwerpbesluit en de stukken het Gemeenteblad 2024, 270570. Iedereen kan in die zes weken periode zienswijzen (bezwaren, vragen, opmerkingen) indienen. De gemeente bekijkt de ingediende zienswijzen, past naar aanleiding daarvan eventueel het besluit aan en publiceert het definitieve besluit. U kunt tegen het definitieve besluit in beroep gaan, zie hiervoor de uitgebreide aanvraagprocedure.