Natuur- en milieufederaties balen van verbod zonneparken op landbouwgrond
Natuur- en milieufederaties balen van verbod zonneparken op landbouwgrond

Natuur- en milieufederaties balen van verbod zonneparken op landbouwgrond

19/2/2024
Ban op zonneparken leidt tot discussies.
De beslissing van de overheid om zonneparken op landbouwgrond te verbieden leidt tot discussies over het grondgebruik in Nederland. De overheid zal keuzes moeten maken ten aanzien van het grondgebruik in Nederland voor de komende decennia. Want niet alleen de energietransitie vraagt om meer ruimte. Ook de woningbouw en de natuur staan te schreeuwen om meer ruimte.
Landbouwgrond neemt 54% van Nederland in beslag. Circa 34% is beschikbaar voor natuur, binnenwater en recreatie, terwijl 13% in gebruik is als bebouwd gebied en verkeersterreinen. Een verschuiving bijvoorbeeld van het gebruik van naar schatting 1% van de beschikbare landbouwgrond naar hernieuwbare energie zou een belangrijke stap zijn om de energietransitie doelen te halen.
Dit betekent volgens natuur- en milieu federaties niet dat we klakkeloos overal zonneparken moeten gaan bouwen. In goed overleg zijn aanvaardbare oplossingen voor zonneparken op land te bedenken. De natuur- en milieufederaties geven in onderstaand artikel aan, dat een rigoureus verbod op zonneparken op land voorbij gaat aan de kansen en mogelijkheden om natuur, landbouw en energieopwekking harmonieus te integreren. Bron: https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i35717/natuur-en-milieufederaties-balen-van-verbod-zonneparken-op-landbouwgrond