Zon Op Ockhuizen
Investeren

Investeren

Iedereen kan inschrijven

Als u lid bent van de coöperatie Zon op Ockhuizen kunt u mee investeren in de ontwikkeling van het zonneveld Ockhuizen. U kunt zich inschrijven op participaties met onderstaand formulier. Als u nog geen lid bent, dan kunt u ook inschrijven en u wordt dan tegelijk lid van de coöperatie. Met iedereen bedoelen we alle personen en organisaties/bedrijven die in Nederland zijn gevestigd.

Participatie kenmerken
 • Uitgifte participaties Zon op Ockhuizen (ZoO1)
  • Inschrijving is open van ntb t/m ntb (ntb = nog te bepalen)
  • Streefbedrag: ntb,- , ntb participaties van €250,-
  • Prijs per participatie:  €255,-  inclusief €5,- uitgiftevergoeding
 • Opbrengst tijdens de ontwikkeling van het zonneveld:
  • Rente 8% per jaar tot de bouw start (verwacht begin 2025)
  • Rente 4,5% per jaar tijdens de bouw (verwacht 2025-2026)
  • Rente wordt bijgeschreven op de ledenrekening
  • Participaties worden rentedragend vanaf ntb
 • Opbrengst vanaf de start van de exploitatie (verwacht eind 2026):
  • Dividend afhankelijk van het exploitatieresultaat
  • Coöperatie houdt ntb kosten in op het dividend
  • Dividend minus kosten wordt uitgekeerd aan de leden
 • Looptijd: 30 jaar vanaf de start van de exploitatie
Voorbeeld berekening

Voorbeeld. U koopt 4 participaties en betaalt per participatie: €250 + €5 uitgiftevergoeding. Als de participaties op 1/8/24 rentedragend worden en de bouw start 1/5/25, dan is uw inleg gegroeid van 4 naar 4,240 participaties (= 4 + 0,240 rente). Als vervolgens de bouw 20 maanden duurt tot 1/1/27, dan is uw inleg bij de start van de exploitatie: 4,564 participaties (4,240 + 0,324 rente). Als het resultaat van de coöperatie over 2027, na aftrek van kosten, €10 per participatie is, dan ontvangt u begin 2028 van de coöperatie een dividend van €45,64. Let op: het werkelijke tijdspad en resultaat kunnen afwijken van dit voorbeeld. U kunt aan dit voorbeeld geen rechten ontlenen.

  U kunt nog niet inschrijven!

  Hebt u belangstelling, gebruikt u dan het contactformulier.

  Aanhef*

  Voorletters*

  Tussenvoegsel

  Achternaam*

  Voornaam*

  Geboortedatum*

  Bedrijfsnaam

  KVK-nummer

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  E-mailadres*
  coöperatie
  Telefoon*

  Bankrekening*

  Te naam stelling*

  Ik schrijf mij in voor Participaties
  Uw bericht

  De verdere procedure na uw inschrijving
  • De coöperatie controleert uw inschrijving, neemt eventueel contact met u op en bevestigt of weigert uw inschrijving.
  • De coöperatie informeert u over de toewijzing van participaties. Als u participaties zijn toegewezen, krijgt u de Participatieovereenkomst voor ondertekening en een betaalverzoek. Als u  lid wordt, stuurt de cooperatie u ook de Ledenovereenkomst voor ondertekening.
  • U betaalt en stuurt de ondertekende Participatieovereenkomst en (eventueel) Ledenovereenkomst terug.
  • De coöperatie stuurt U een bevestiging van de verkrijging van de participaties en (eventueel) het lidmaatschap.